Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Türkiye’de ilk kez genel katılıma açık “Assessment & Development Center – Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uzmanı” yetiştirmeyi amaçlayan program, “Assessor/ Değerlendirici” yetkinliği ve kimliği edinebilmek için gerekli katılımcıların gözlemlenebilen davranışlarını objektif olarak değerlendirme ve yetkinlik seviyelerini saptayarak sınıflandırabilme, değerlendirme yöntemlerinin seçimi ve uygulanmasında uzmanlaşma, acaksınız, diğer değerlendiricilerle verilerin entegrasyonu, analiz sonuçlarının farklı biçimlerde nasıl raporlanacağı gibi konulardaki becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

KİMLER İÇİN?

Programdan işe alım, terfi, atama, lider ve yönetici geliştirme programları, kariyer planlama ve yedekleme, yetenek havuzu oluşturma, eğitim ihtiyaç analizi yapma ve değerlendirme süreçlerinin tümü için ihtiyaç duyulan Değerlendirme ve Gelişim Merkezi yönetim süreçlerinde” Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uzmanı” veya “Assessor/ Değerlendirici” olarak rol alan veya alacak olan kişiler yararlanabilir.

SÜRE

70 saat / 10 gün

Cumartesi / 9:30 - 17:30

Pazar / 9:30 - 17:30

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Programa katılarak; değerlendirme ve gelişim merkezi temel kavramlarını, değerlendirme merkezi ve gelişim merkezi farklarını, uygulama alanlarını, kuruma ve katılımcıya faydalarını, değerlendirme merkezi ve gelişim merkezlerindeki etik ilkeleri ve planlamada makro ve mikro plan yapmayı, davranış analizi yapmayı ve uygulama taktiklerini, kullanım amacına göre yöntem seçmeyi öğreneceksiniz.

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan katılımcılara “Değerlendirici Sertifikası” almaya hak kazanırken, 70 Puanın altında kalanlar katılım belgesi edinir. İlk sınavda yeterli puanı alamayan katılımcılar daha sonra açılacak olan sertifika sınavlarına katılma haklarını korur.

 


İlginizi çekebilir ...