Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Bireysel Eğitim Başvurusu
4,425 TL (KDV Dahil)
Banner

Kahve sektöründe çalışmak ve yatırım yapmak isteyenler için

Temel Barista Eğitimi

Kurumsal Eğitim Talebi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı - 13/04/2019 1.Oturum Anketi
Eğitim Öncesi
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Eğitim Anında
Eğitim öncesi program ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildim. Sorumlarıma hızlı cevaplar verildi.
Anket Sonucu
Değerlendirmeleriniz Başarıyla İletildi.
Sertifikalarım başlığı altından belgenize erişim sağlayabilirsiniz.
Kapat
Eğitim İçeriği
“Sağlık Koçluğu” Programı, sağlık ile ilgili yaklaşımlarda davranış değişikliği amaçlı olarak kanıta dayalı koçluk uygulamalarının temel ilkelerini ve uygulama prensiplerini esas alır.

Program modeli, hastalık tanı aşaması ve sonrasında koçluk ve davranış değişim bilimi entegrasyonu ile kalıcı davranış değişimi ve tanı sonrası hayatta gerekli değişimlerin yönetimi için pratik uygulamaların kazanımını sağlar. Ayrıca danışanların COVID sonrası ve diğer öncelikleri kapsamında (Sigarayı bırakma, yaşam zindeliği, stresten arına vb.) sağlıklı yaşam tarzı geliştirmeleri için sürdürülebilir ve kalıcı davranış değişiminin yaratılmasını destekler.

Programın odak noktası katılımcıların Sağlık Koçluğu yaklaşımını günlük uygulamalarına entegre etmeleri ve Kanıta-Dayalı Sağlık Koçluğu becerilerini, modellerini ve tekniklerini uygulamalarını sağlamaktır.

Program, hem ilgili teoriyi kapsar hem de kazanılan öğrenimleri deneyimsel uygulamalarla beceriye dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, hastalarda davranış değişikliğini destekleyen bilimsel ilkelere dayanmakta ve uygulamaya hemen entegre edilebilecek kanıta dayalı ancak pratik beceri kazanımını hedefler.

Program katılımcılara, kendileri, aileleri ve müşterileri için yaşam boyu sağlığı teşvik eden davranış değişikliği oluşturmada müdahale kararları vermek için gerekli becerileri ve ihtiyaç duyulacak kanıta-dayalı koçluk araç ve materyallerini sağlar. Bu sayede, katılımcılar güvenilir ve bilimsel temelli bilgi ve beceriler ile bireylerin ve ailelerin sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar.
Kimler İçin?
• Hastalarına bütünsel yaklaşmayı hedefleyen "sağlık profesyonelleri” (Doktor, hemşire, diyabet hemşiresi, Diyetisyen, Fizyoterapistler vb) ve "ilgili bölümlerin son ders yılında okuyan öğrenciler",
• Koçluk alanında çalışmaya ilgi duyan ya da halihazırda koçluk eğitimi almış ve değişen ihtiyaçlara yeni uygulama araçları edinerek mesleğinde derinleşmek ve farklılaşmak isteyen “koçlar",
• Danışanlarının Sağlık Yönünde davranış değişimini desteklemek isteyen “Psikologlar”, “Psikolojik Rehberlik Danışmanlık” ve “Neuroscience” öğrencileri ve bu meslek grubu profesyonelleri,
• COVID-19 dönemi ve sonrasında Sağlık Koçluğu’na yönelik fırsatları erken dönemde öğrenmek ve profesyonel kazanım sağlamak isteyenler.
• Sağlık sektöründe ve hasta destek ekiplerinde çalışan beyaz yakalılar,
• Özellikle kronik hastalığına ilişkin davranış değişikliklerini gerçekleştirerek hayatın içerisinde daha iyi uyum göstermek isteyenler,
• Hastalık tanısı konan yakınlarına yaşadıkları zorlu değişimi yönetmekte profesyonel bir bakış açısıyla destek olmak isteyenler.
* Program sağlık profesyonelleri, ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri (hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen vb.) ve Koç, Psikolog ve Psikolojik Rehberlik Danışmanlarının katılımına direkt açık olup, diğer katılımcılar için mülakat sonrası değerlendirmeye tabidir.
Kazanımlar
BİLİMSEL TEMEL:
Sağlıkta davranış değişikliğini desteklemek için; kanıtlanmış bilime ve güvenilir literatüre dayalı yaklaşım, bilgi, beceri ve araçlar sağlıyoruz.Program temelini kanıta-dayalı koçluk uygulamalarından ve yetişkin davranış değişimi modellerinden almaktadır. Bu iki prensip, programın bilimsel alt yapısını oluşturur. Programda katılımcılara beceri olarak kazandırılacak koçluk yöntem ve araçları; paralel bilim dallarından (psikoloji, davranış bilimleri, sosyal bilimler vb), Koçluk Psikolojisi literatür çalışmaları ile transfer edilmiş ve sağlık konularına ilişkin davranış değişikliğinde bilimsel verilerle etkinliği kanıtlanmış yöntemleri içerir.

PRATİK UYGULAMA ODAKLI:
Program yeni kazanılan becerilerin güvenli ortamda pratiği ile uygulama bazlı ve beceri kazanımı odaklıdır. Katılımcılar sadece ne yapacağını değil, neden yapacağını anlar. Program süresince yapılacak uygulama egzersizleri ve güvenli alanda çalışma grupları ile program sonunda öğrenimlerinizi profesyonel uygulamanıza güvenle aktaracaksınız.

SAĞLIK KOÇU NEDİR?
Sağlık Koçluğu, hastanın saha sağlıklı yaşamı için gerekli davranış değişimine odaklı değişim ajanlığıdır, kişilerin sürdürülebilir davranış değişimi elde ederek ve genel refahlarını iyileştirerek yaşamlarını iyileştirmelerine fayda sağlarlar. Bu programın sonunda; bireylerin ve ailelerin güvenilir ve bilimsel temelli koçluk uygulamaları ile, motivasyon sağlayarak olumlu davranış değişimine ve dolayısıyla sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olursunuz. Sağlık profesyonelleri için bu program, medikal ve tıp alanında verecekleri değerli yönlendirmelere koçluk becerilerini ekleyerek kişilerin sağlık protokollerine uyumunu arttırmak ve gerekli davranış değişimlerini oluşturarak, farklarını ortaya çıkartmalarına katkı sağlayacaktır. Koçlar ve Psikologlar, danışanları ile özel sağlık koşullarında bilimsel altyapıya uygun çalışma prensipleri ve becerilerini kazanarak; Sağlık Koçluğu alanında uzmanlıklarını kazanırlar.
Bu programın sonunda, gerçek ve kalıcı yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen bireyselleştirilmiş çözümler yaratabiliyor olacaksınız.

SAĞLIK KOÇU NE DEĞİLDİR?
• Spor koçu
• Terapi veya danışmanlık
• Sağlık ile ilgili yönlendirme, tanı koyma ya da reçete verme
• Bir egzersiz veya diyet planı tasarlama
• Kişisel sağlık uygulamalarınızı ve görüşlerinizi paylaşma
• Uzman ya da mentor olma ve tavsiyelerde bulunma
Belge
Program sonunda teslim edilen Bitirme Portfolyosundan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan katılımcılara sertifika verilir.
Sadece yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilir.
Bölüm 1: Kanıta Dayalı Sağlık Koçluğuna Genel Bakış
•Geleneksel Sağlık Danışmanlığından Kanıta Dayalı Sağlık Koçluğuna
•Kanıta Dayalı Sağlık Koçluğu modeline genel bakış
• Sağlık Koçluğu, Sağlık Profesyoneli ve Sağlık Danışmanlığı ve Yaşam Koçluğu, Zindelik/Spor Koçluğu ve Psikoterapi Arasında ki Farklılıklar nelerdir?
• Dünya’da Sağlık Koçluğu kapsamında trendler ve COVID-19 kapsamında oluşacak sağlık temelli ihtiyaçlarda Sağlık Koçluğuna yönelik mesleki fırsatlar
• Sağlık Koçluğu,

Bölüm 2: Sağlık Koçu Yetkinlikler ve Etik Standartlar
•Sağlık Koçunun Temel Yetkinlikleri
•Etik ve Uygulama Standartları
Bölüm 1: Davranış Değişikliğini Kolaylaştırma
•Davranışsal Değişim Nedir? Davranış Değişim Döngüsünde Dirençler
•Transteorik Değişim Modeli ve Değişim Aşamaları
•İnançlar, Değerler ve Sağlık Davranışı Değişimi
Bölüm 1: Sağlık Koçluğu Ajandası ve Hedef Belirleme
•Koçluk seans yapısı ve süreci
•Ajanda ve Hedefleri Oluşturma
•Hedef Oluşturma Aracı
•Koçluk Sözleşmesi
•Hedefe Ulaşma Yolunda Bağlılık: İlerleme kaydedilemeyen kişiyle ilerleme
Bölüm 1: Bilişsel Davranış Koçluğu
Bölüm 2: Motivasyonel Görüşme
Bölüm 3: Farkındalık Müdahaleleri
Bölüm 4: Pozitif Psikoloji Koçluğu
Bölüm 5: Kabul ve Bağlılık Koçluğu
Bölüm 1: Kronik hastalıklarda Kanıta Dayalı Sağlık Koçluğu Uygulaması
•Kanıta Dayalı Uygulama nedir?
•Kanıta Dayalı Uygulamaların Takibi ve Güncellemeler
•Kronik Koşullarda Kanıta Dayalı uygulamaların pratiği

Bölüm 2: Diğer Kronik durumlar ve Kanıta Dayalı Sağlık Koçluğu
•Sigara gibi bağmlılıklar, Kilo Yönetimi ve sürdürülebilir Egzersiz için Sağlık Koçluğu Uygulamaları

Bölüm 3: Stres Yönetimi
• Sağlıkta Stres etkeni
• Sağlık problemleri ile gelişen stres
• Stres kapsamında Sağlık Koçluğu Uygulamaları
Bölüm 1: Sağlık Koçluğu çıktılarının takibi
•Sağlık Koçluğu alan kişide sağlık koçluğuna yönelik değişim ve dönüşümün takibi

Bölüm 2: Entegrasyon,
•Tüm Seritifika programı boyunca kazanılan bilgi ve deneyimin entegrasyonu
•Soru ve Cevaplar
•Mesleki gelişim fırsatları

Bölüm 3: Bitirme Portfolyosu ve başarı kriterleri
Bitirme Portfolyosu Kapsamı Destek sürecinin kapsamı ve beklentiler Başarı Kriterleri
* Programı takip eden 60 günlük süre içerisinde
- Vaka çalışmasını baz alan kendini-yansıtma makalesi (program içerisinde bulunan davranış değişimi ve koçluk literatürüne atıfta bulunan)
- 1 seans sağlık koçluğu seans kaydı - 30 dakika
- 10 saat koçluk pratik kaydı
- min 70/100 not ortalaması ve 80/100 katılım ile “Başarıyla Tamamlama Sertifikası”na hak kazanma.
Bitirme portfolyosunu tamamlamayan ancak 80/100 katılım şartını tamamlayan katılımcılar katılım belgesi alır.
Şu an takvimlendirilmiş bir eğitim bulunmamaktadır. Buraya tıklayarak eğitime ön başvuru yapabilirsiniz.
Bilgi Almak İstiyorum
İlginizi Çekebilecek Eğitimler