Uygulamalı İstatistik
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim amacı, katılımcılara en baştan verilerin analiz edilip, yorumlanması ve raporlanmasına kadar kendi başlarına niceliksel bir araştırma gerçekleştirebilir hale getirmek veya bu konuda var olan  bilgi birikimi  ve deneyimlerini ilerletmektir. Eğitimin diğer bir amacı da katılımcıları niceliksel araştırmalara dayalı makale, tez, kitap veya diğer  akademik yayınları yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.Katılımcılara bu bilgi birikimi ve deneyimin aktarılmasında IBM SPSS Statistics programından yararlanılacaktır. Bu ders IT, güvenlik, teknoloji ve interaktif bilgi işlem departmanları ve proje yönetimi yöntemlerine ilgi duyan kişiler için hazırlanmıştır. Ayrıca projelerin herhangi bir parçası olacak şekilde görev alan tüm profesyonellerin de katılması önerilmektedir.

KİMLER İÇİN?

Eğitim özellikle sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler, sektör çalışanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve ayrıca kendini niceliksel araştırmalar alanında geliştirmek isteyen tüm katılımcılar için tasarlanmıştır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları dâhilinde IBM SPSS Statistics’i kullanarak uyguladıkları bir anketi nasıl analiz edeceklerini, yorumlayacaklarını ve raporlayacaklarını öğreneceklerdir.

  • IBM SPSS Statistics’e Giriş: Temel istatistiksel kavramlar; Anket sorularının ve cevaplarının IBM SPSS’e girilmesi; Filtreleme; Farklı veri setlerindeki değişken veya verileri birleştirme; Hesaplama yoluyla yeni bir değişken yaratma; Varolan değişkenleri yeniden kodlama; Grafikler
  • IBM SPSS Statistics ile Tanımlayıcı İstatistikler ve Fark Testleri: Verinin gözden geçirilmesi ; Frekans Analizi; Veri dağılımının incelenmesi; Hipotez Testleri; Ki-Kare Testi; T-Testleri; ANOVA; MANOVA; ANCOVA; Güvenilirlik Analizi
  • IBM SPSS Statistics ile İlişki Testleri ve Öngörüsel Modelleme: Korelasyon Analizi; Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon; Hiyerarşik Regresyon; Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi

SÜRE

12 saat / 2 gün

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

660 TL Peşin - 726 TL 4 Taksit

BELGE

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


İlginizi çekebilir ...