Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
PROGRAM
DETAYLARI

11/01/2020
42 Saat
BAU Beşiktaş
3,500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim, dünya genelindeki yoğun ticari rekabet sonucu ön plana çıkan, modern yönetim, stratejik pazarlama, marka stratejileri, markaya aidiyet gibi kavramların ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildiği akademik yaklaşımlı bilgi aktarımlarını ve aktarılan bilgilerin yaşanmış uluslararası şirket vaka analizlerini içerir ve katılımcıların bu araçlarla marka yolculuğunu belirleyebilmesini  amaçlar.

KİMLER İÇİN?

Pazarlama, marka, satış ve kurumsal iletişim yönetimi konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişilerin yanı sıra, perakende, mağazacılık ve finans sektörlerindeki, pazarlama, pazarlama araştırması, marka yönetimi, ürün yönetimi, satış ve satış raporlama konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişiler veya kariyer planı yapmayı hedefleyen kişiler için geliştirici bir programdır.

SÜRE

42 saat / 3,5 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16.30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

3.500 TL Peşin- 3.850 TL  4Taksit  

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Programda; strateji ve stratejik yönetim, stratejik  ve operasyonel pazarlama, Kotler stratejik pazarlama yönetimi süreci, ürün yaşam eğrisi ve uygulanması gereken stratejiler, Ansoff matrisi ve analizi, pazarlama araştırması ve konularına göre araştırma faaliyetleri, pareto yasası odaklı kilit müşteri yönetimi, marka tarihçesi, marka unsurları ve seçme kriterleri, debranding konularında bilgi aktarılır.

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi logolu sertifika verilir.

 • STRATEJİ KAVRAMI ve STRATEJİK YÖNETİM
 • STRATEJİK PAZARLAMA ve OPERASYONEL PAZARLAMA
 • KOTLER STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ SÜRECİ
 • ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ ve UYGULANMASI GEREKEN STRATEJİLER
 • BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) ANALİZİ
 • SWOT ANALİZİ
 • BENCHMARKING ANALİZLERİ
 • ANSOFF MATRİSİ ve ANALİZİ
 • PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ, FONSİYONLARI ve KAYNAKLARI
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI ve KONULARINA GÖRE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
 • KALİTATİF ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • Odak Grup Toplantıları
 • Derinlemesine Görüşmeler
 • Projektif  Teknikler
 • ANKETLE VERİ TOPLAMA ve YÖNTEMLERİ
 • PARETO YASASI ODAKLI KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİMİ
 • PARETO ANALİZİNİN KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİMİNE KATKILARI
 • BAŞARILI KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİMİNİN PARAMETRELERİ
 • PARETO YASASI & KİLİT MÜŞTERİ KAVRAMLARI ve ANALİZLERİ
 • Pareto Yasasına Göre Müşteri Türleri Dağılımı Analizleri
 • Pareto Yasasına Göre Ciro Dağılımı Analizleri
 • Pareto Yasasına Göre Ürün Adet / Tonaj Dağılımı Analizleri
 • Pareto Yasasına Göre Yıl Bazlı Performans Analizleri
 • Pareto Yasasına Göre Kilit Müşteri Yönetim Performans Analizleri
 • SÜREKLİ MÜŞTERİ OLMA ENDEKSİ ve ANALİZİ
 • GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMASI
 • İletişim Bazlı Uygulama
 • Fiziksel Bazlı Uygulama
 • Verilerin Analizi, Yorumu ve Stratejiye Çevrilmesi
 • MARKA TANIMI ve TARİHÇESİ
 • MARKANIN FAYDALARI
 • BAŞLICA MARKA UNSURLARI ve SEÇME KRİTERLERİ
 • MARKA KİŞİLİKLERİ KAVRAMI ve ÇEŞİTLERİ
 • MARKA KONUMLANDIRMASI ve ÖNEMİ
 • MARKA KONUMLANDIRMASI ÇALIŞMASININ SÜREÇLERİ
 • MARKA MİMARİSİ
 • Marka Çeşitlendirmesi
 • Marka Genişlemesi
 • Marka Yayılması
 • Marka Çoklaması
 • Alt Markalama
 • DEBRANDING
 • ULUSLAR ARASI ŞİRKET VAKA ANALİZLERİ

Vaka 1:           APPLE

Vaka 2:          SAMSUNG

Vaka 3:           SWATCH

Vaka 4:          CROCS

Vaka 5:           UNILEVER MALEZYA

Vaka 6:          HARLEY DAVIDSON

Vaka 7:           EASYJET

Vaka 8:          COCA COLA

BAU Beşiktaş | Koray Koyuncu

3,500 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...