Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitmen

İŞ DENEYİMLERİ
01/04/2017 – Devam
GAMAK MAKİNA
İnsan Kaynakları & İdari İşler ve İSG Müdürü
Yabancı Şirketlerle Ortak Projelerde denetim hazırlıkları ve denetim sürecinin sorunsuz atlatılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şirket uygulamalarının devreye alınması, koordine edilmesi ve uygulamaya Liderlik Edilmesi. Etik Kod / Kuralların yazımı ve uygulamaya alınması,
Modern İK Sisteminin Kurulması. İK Politikasının oluşturulması, İK Hedeflerinin ve Stratejisinin Belirlenmesi, İK Süreçlerinin tanımlanması, Prosedür ve İş akışlarının hazırlanması ,İş analizi, İş tanımları ve Görev Tanımlarının Oluşturulması, İş değerlemesinin yapılması, Performans KPI’larının belirlenmesi ve sürecin oluşturulması, Kariyer Planlarının tanımlanması, Yedekleme sisteminin kurulması,
Değişim Yönetimin yürütülmesi, İntranet, Sosyal Medya da İK Çalışması, İşveren Marka Çalışmaları, Organizasyonel Yapının İşlerliği, Geleceğin Yöneticilerin bugünden yetiştirilmesi, Motivasyon Projeleri, Öneri Sistemi, Etkin WEB Sayfası,
İdari İşler ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi, İSG ile ilgili süreçlerin yönetimi. İK, İdari İşler ve İSG’nin yeniden organize edilmesi,
29/01/2015 – 31.03.2017
TEKNO ŞİRKETLER GRUBU
İnsan Kaynakları & İdari İşler ve İSG Müdürü
Etik Kod /Kurallar yazımı ve uygulamaya geçirilmesi. Yetkinlik Bazlı Mülakat sistemine geçiş çalışmaları, ISO 9001 Belgelendirme süreci çalışmaları. Kalite Yönetim Sistemi kurulma çalışmaları, ERP Sürecinde İnsan Kaynakları Sisteminin devreye alınması. Tekno Gelişim Akademisinin Kurulma çalışmalarının yapılması , Hedeflerle ve Yetkinliklere Performans Yönetim Sisteminin Kurulması, Sendika ile ilgili işlemlerin Yürütülmesi, E-doküman yönetimi sisteminin kurulması, izin takip sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması, SGK Teşvikleri işlemlerinden başvuru ve yararlanma işlemleri,
KOSGEB desteklerine başvuru ve yararlandırma işlemleri, İŞ-Kur Desteklerine başvuru ve yararlandırma işlemleri, Vekalet ve Kaşe takip sisteminin kurulması ve devreye alınması, İdari İşler Biriminin re-organizasyonu, İşveren Marka çalışmalarının başlatılması,
Şirketler Grubu İSG hizmetlerinin yönetilmesi ve raporlanması - İSG İşveren Vekilliği Sürecinin Yürütülmesi ,
16/09/2014 – 28/01/2015 (GÖREV ZENGİNLEŞTİRMESİ)
TEKNO ŞİRKETLER GRUBU
İnsan Kaynakları Müdürü
Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, Eğitim Süreçlerinin tasarlanması ve oluşturulması. İnsan Kaynakları biriminin özlük işleri, eğitim ve işe alım olarak yapılandırılması, Kurumsallaşma sürecinde ekip liderliği yapılması, İnsan kaynakları raporlarının oluşturulması. Asgari İşçilik Oran Takip sisteminin oluşturulması. Kurumsal İnsan Kaynakları yayınlarında yer alınması. (HR - PR) . Solarbaba grup üyeliği yaptırılması. Hissesi olan bir şirketin satın alınarak şirketler bünyesine katılma sürecinde İK uygulamaları sürecinde baştan sonra aktif rol alınması. İntranette açık pozisyonların paylaşımı. Şirket Sosyal Medya hesaplarının İşe alım ve İK’yı destekler şekilde koordine edilmesi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri oluşturulması ve katılımı.
16/09/2013 – 15.09.2014 (TERFİ)
TEKNO ŞİRKETLER GRUBU
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Personel özlük süreçlerinin kurulması ve yürütülmesi. İnsan Kaynakları süreçlerinin kurulması.
Organizasyon şemalarının oluşturulması. Prosedür ve Yönetmeliklerin oluşturulması. Rutin dış lokasyon Ziyaretleri yapılması. Oryantasyon eğitim ve süreçlerinin oluşturulması. Yetkinlik Rehberinin oluşturulması. İç müşteri memnuniyet anketlerinin oluşturulması. Üniversitelerin kariyer günlerine katılım sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve katılım gösterilmesi. WEB sayfalarındaki İK bölümün yeniden oluşturulması ve detay bilgiler paylaşılması. Doğum günü kutlama görseli oluşturulması ve paylaşımı. Performans ve performans görüşme sürecinin oluşturulması. Fabrikalar için Toplu izin kullanımı sisteminin oluşturulması ve uygulamaya alınması.
04/12/2012 – 15.09.2013 (İŞ TEKLİFİ - İSTİFA)
BAŞARI DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Şefi
İnsan Kaynakları süreçlerinin kurulması; İş Analizi, İş Zaman Etüdü, Görev Tanımlarının oluşturulması, Organizasyon Şemasının oluşturulması, Hedef Performans ve Prim sisteminin kurulması, Prosedür ve Yönetmeliklerin oluşturulması.
Personel puantajlarının oluşturulması ve ödemelerinin yaptırılması. Personel Sigortalarının kontrol edilmesi.
İşe alım ve işten çıkarım süreçlerinin kurulması, hukuksal boyuta oturtulması,
Oryantasyon eğitimi ve kitapçığının hazırlanması ve şirket eğitim planlamasının yapılması,
Motivasyon etkinliklerinin planlamasının yapılması ve uygulanması.
İnsan Kaynakları yayınları ve kariyer sitelerine üye olunması ve takip edilmesi.
KOSGEB ve İş-Kur desteklerinin araştırılması ve şirketin faydalanmasının sağlanması.
Şirket Sosyal Medya hesaplarının oluşturulması ve sosyal medya yönetim anlayışının sağlanarak verilerin güncel tutulması.
Hizmet Yeterlilik Belgesinin alım çalışmalarının başlatılması.
Kalite Belgelendirme alım çalışmalarının başlatılması.
Genel Müdüre raporlama yapılması. Stratejik Partner olarak kurumsal gelişimi için gerekli çalışmaların hazırlanması ve rapor halinde kendisine sunulması.
01.12.2007 – 30/11/2012 ( İSTİFA)
ALSİM ALARKO MERKEZ OFİS
Personel Departmanı -Personel Memuru
Merkez ve Şantiye Personel Birimleri için işe alım -mülakat- görüşmeleri, Yurtdışı şantiyelerin personel işlemleri yönünden yerinde denetlenmesi ve sistem kurulması çalışmaları, Yurtdışına gönderilecek Personel Memuru için eğitim süreci oluşturulması ve eğitim verilmesi, Departman Bütçesinin oluşturulması ve aylık rapor halinde takibi, Aylık Eğitim Raporunun oluşturulması, aylık fazla mesai ve personel durum raporlarının hazırlanması ve yayınlanması, SPK ya bildirilecek listelerin hazırlanması ve Holdinge gönderilmesi, İç Müşteri Memnuniyet Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yayınlanması, personelin işe giriş ve işten çıkış işlemleri, maaşının tahakkuk ettirilmesi, sigorta işlemlerinin yapılması,
yıllık izin planlarının çıkarılması ve raporlanması, vize temini, personel departmanının şirket intranetindeki sayfasının güncellenmesi ve yayınlanması.
24.02.2006 - 30-11-2007 ( İŞ BİTİMİ )
ALSİM ALARKO SAHALIN LNG II PROJESI (Korsakov / RUSYA FEDERASYONU),
Personel Departmanı - Personel Memuru
Personelin Türkiye’den yurtdışına gönderilmesinden başlayarak ilgili ülke kanunlarına göre oturum izinlerinin ve çalışma kartlarının çıkarılması. Personelin İlgili ülke kanunlarına göre giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. Puantajlarının hesabı ve tahakkuk ettirilmesi. Personel için gerekli evrakların hazırlanması ve ilgili ülke kurumlarınca resmi işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara raporlanması ve herhangi bir denetim sonucu sorun yaşanmaması için güncel takip edilmesi. İdari işler şefinin işten ayrılması sonucu idari işler departmanının da işlerinin yapılması. (taşımacılık, temizlik firması, uçak bilet temini ve kamp idaresi ve kurumlarla olan ilişkiler vb.)


SERTİFİKALAR
 Profesyonel Koçluk (2016) ICF
 İç Tetkikçi Sertifikası (2012)
 İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikası (2011)
 Eğiticinin Eğitimi (2010)
 1 yıldız dalış sertifikası (2010)


EĞİTİM
2017 - İnsan Kaynakları Yönetimi – Anadolu Üniversitesi
2011 - 2012 MBA (Alarko )
2000 - 2004 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya / İ.İ.B.F Merkez (İktisat)
1995 - 1999 Pendik Süper Lisesi İstanbul / Pendik

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

İş Değerleme Eğitimi

Performans Yönetim Sistemi

2 Temmuz 2022

Ücret Yönetimi

6 Saat / 1 Hafta

Yetenek Yönetimi