Banner

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.
For Who?
• En Az Lisans Mezunu ve İnsan Kaynakları Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler.
• İnsan Kaynaklarına İlgi Duyan ve Alanda Uzmanlaşmak İsteyenler.
• Personel Yöneticiliğinden İnsan Kaynakları Yöneticiliğine Geçiş Yapmak İsteyenler.
• Şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümünde Çalışmış veya Çalışan ve Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Konusunda Gelişim Göstermek İsteyen İK Uzman ve Yöneticiler.
• Şirket Sahipleri, Yöneticileri ve Yönetici Adayları.
Course Duration
84 Saat / 7,5 Hafta
Cumartesi / 09.30 - 16.30
Pazar / 09.30 - 16.30
Course Content
• İK Çalışanları İçin Koçluk Şapkası
• İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler
• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
• Personel Temini ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
• Performans Yönetim Sistemi
• Yetenek Yönetimi
• İnsan Kaynaklarında Öğrenme ve Gelişim Yönetimi
• 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku
• Ücret Yönetimi
• İş Değerleme
• Uygulama
• Workshop
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
• Koçluk Nedir?
• Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
• Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
• Koçluk Türleri Nelerdir?
• Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
• İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
• İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
 Öz Yönetim
 Doğru ve Güçlü Sorular Sorma
 Etkin Dinleme
 Güven Verme ve Güven Duyma
 An’da Olma
 Geri Bildirim Verme
 Takdir
• Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
• İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
• Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
• Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
• İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
• İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
• İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
• İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
• Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
 Eğitim ve Gelişim
 Yetenek Yönetimi
 Performans
 İşveren Markası
• İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
• İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
• Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Model
•Personel Temini
•Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
•Personel Temin Kaynakları
• Personel Temin Süreci
• Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
• Adayların Araştırılıp Bulunması
• Adaylar
• Mülakat Nedir?
• Mülakatın Amacı ve Önemi
• Mülakat Süreci
• Mülakat Öncesi Hazırlık
• Mülakatın Gerçekleştirilmesi
• Özgeçmişe Dayanan Yapı
• Kritik Olaylara Dayanan Yapı
• Ölçütlere Dayanan Yapı
• Alternatif Tarzlar
• Dinleme Becerisi
• Mülakat uygulamaları
• Performans Göstergeleri
• Doğru Hedef Belirlemek
• Performans Yönetimi Sistemi (PYS) Döngüsü
• PYS Yaklaşımları
• PYS ve İK Süreçleri İlişkisi
• PYS ve Ödül İlişkisi
• PYS Değerlendirme Görüşmeleri (İletişim ve İtirazlarla Baş Etmek)
• Performans Değerlendirme Yaklaşımları ve Değerlendirmede Yapılan Hatalar
• Yukarıdaki Tüm Adımlar, Eğitim Sırasında Oluşturulan Sanal Şirket Üzerindeki Uygulamalarla İşlenmektedir.
• Yetenek Yönetiminde Bazı Kavramlar
 Yetenek
 Kariyer
 Potansiyel
• Yetenek Yönetimi Neden Önemli?
• Yetenek Yönetim Modelleri
• İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetim Süreci
 Kariyer Yolları
 Atama ve Terfi Kriterleri
 Kilit Pozisyonlar
 Yedekleme Planı
 Rotasyon Planı
• Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi
 Potansiyelin Belirlenmesi
 Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanılması
 Yetkinliklerin Kullanılması
 Performansın Etkisi
 Yetenek Matrisi
• Yeteneklerin Geliştirilmesi
 Yetenek Havuzu
 Yetenek Gelişim Programları
 Yetenek Yönetiminin Diğer İK Süreçleri ile İlişkisi
 Yetenek Yönetiminde Kullanılan Metrikler
 İşveren Markası ile Yetenek Yönetiminin İlişkisi
 Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
• Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
• Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
• Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
• Öğrenme Stilleri & Öğrenen Tipleri
• Öğrenme Yöntemleri
 İş Başında Öğrenme
 Informal (Sosyal) Öğrenme
 Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
• Öğrenen Organizasyon Kültürü
• Kurumlarda Öğretim Tasarımı
• Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
• Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
• Sektör Örnekleri
•İş Hukuku’na Yön Veren Temel İlkeler & İş Hukuku Kaynakları,
•İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Türlerinin Esasını Oluşturan Hususlar,
•Geçici İş İlişkileri & Personel Transferi & İşyeri Devri,
• Alt İşveren – Asıl İşveren İlişkisi, Tedbirleri ve Yükümlülükleri,
• Çalışma ve Dinlenme Süreleri,
• Ücret ve Ücretin Ödenmesi,
• Yıllık İzin & Mazeret İzinleri & Doğum İzinleri,
• Disiplin İşlemleri ve Uygulanması,
• İşçinin Verdiği Zararların Kesintisine İlişkin İzlenecek Yöntemler,
• İş Sözleşmesinin Fesih Türleri,
• Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
• Toplu İşçi Çıkarma,
• İş Sözleşmesi Feshinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler & Fesih Evrakları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
• İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılan İbranamenin Geçerliliği ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
• İşçi – İşveren İlişkilerinden Kaynaklı Davalar (İşe İade Davası, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazaları vb),
• İnsan Kaynakları Formları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
• İş Kazaları ve İş Kazası İle Karşılaşılması Durumunda Yapılması Gerekenler,
• Gizlilik/Sır Saklama Yükümlülüğü ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin Sözleşmeler,
• Mobbingin Hukuki Boyutu ve Mobbing Davaları,
• Ücretin Tanımı
 Taban Ödeme
 Değişken Ödeme
 Dolaylı Ödeme
 Toplam Ücret
• Ücret Yönetim Sistemi
 Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
 Ücret-İş Değerleme İlişkisi
 Ücret yönetimi -Norm Kadro İlişkisi
 Yan Haklar
• Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
• Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
• Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
• Ücret Belirleme
 Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
 Ücret Artış Dönemleri
 Performansın Ücrete Etkisi
 Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
• Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
• Ücret Yönetimi ile İlgili Performans
• İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
 Bilgilendirme
 Güvence Verme
 İş Değerleme Kurulu
 Değerlemenin Kapsamı
 Yöntem Seçme
 Değerleme Faktörleri Seçimi
 Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
• İş Değerleme Yöntemleri
 Sayısal Olmayan Yöntemler
o Sıralama
o Kart Uygulaması
o İkili Karşılaştırma
o Sınıflandırma
 Sayısal Yöntemler
o Faktör Karşılaştırma
o Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
o İşlerin İncelenmesi
o Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
o Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
o Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre Dağıtılması
o Ölçeğin Düzenlenmesi
o Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
o Puanlama
o Puan Yöntemi Aşamaları
o Faktörlerin Seçimi
o Faktörlerin Tanımlanması
o Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
o Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması (Ağırlıklama)
o Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
• Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
. İnsan Kaynaklarında Motivasyon;
o Birincil ve İkincil güdüler
o İçsel ve dışsal motivasyon
o Motivasyon performansı etkiler mi?
o Verimliliğe katkısı nedir?
o Motivasyona neden ihtiyaç duyarız?
o Motivasyon Teknikleri

. İnsan Kaynaklarında Oryantasyon
o Oryantasyon nedir?
o Oryantasyonun kurum için önemi?
o İK yöneticisinin oryantasyon hazırlıkları nelerdir?
o Oryantasyon eğriminin içeriği nasıl olmalı?
o Oryantasyonun faydaları?
o Çalışan için Oryantasyonun önemi nedir?
Course Date 20/04/2024
Course Duration 84 Saat / 7 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 9.750 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses