Banner

Micro MBA

Micro MBA

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.
For Who?
Micro MBA Programı; üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da işletme ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek isteyen tüm öğrenciler için uygundur. Aynı zamanda işletme yüksek lisansı yapamamış fakat eksiklerini kısa programlarla tamamlamak isteyen yöneticiler ve yönetici adayları, firma müdürleri, kariyer planında işletme ile ilgili bir şeyler yapmak isteyen tüm katılımcılar bu programa başvurabilir.
Course Duration
SÜRE 90 Saat / 7,5 Hafta
Cumartesi / 9:30 – 16:30
Pazar / 9:30 - 16:30
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
•Pazarlama ve Günümüzde Kullanılan Pazarlama Yöntemleri
•Temel Pazarlama Kuralları – 4P & 4C
•ATL ve BTL Pazarlama Nedir?
ATL & BTL Pazarlamada Kullanılan Araçlar
•İnsan Davranışlarının ve Çevresel Faktörlerin Pazarlamaya Etkisi
•Shopper Journey (Müşteri Yolculuğu)
•Pazarlamada Okazyonların Sahiplenilmesi
•Pazarlamada Etkili Görsel Tasarımı İçin Kurallar
•Neuro Marketing
•Segmentasyon
Tüketici Segmentasyonu
Müşteri Segmentasyonu
•Ürün Fiyatlaması
BCG Matrix
•Promosyon Yönetimi
•Teknolojinin Tüketiciye Uyarlanması ve Son Trendler
•Vaka Çalışması ve Analizler
•İyi Marka
•Markayı Kimler Temsil Ediyor?
•Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
•Çalışan Memnuniyeti = Müşteri Memnuniyeti = İyi Marka
•Şirketlerde Müşteri Kimindir?
•Mevcut Markayı İyileştirme Yöntemleri
• Kurum Kültürü
• Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı ve Başarısız Örnekler
• Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
• Kurum Kültürü Nedir?
• Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli Midir?
• Süreç ve İç/Dış Müşteri Yönetimi
• Koçluk ve diğer kavramlar (Koçluk nedir ve diğer benzer kavramlardan farkı nelerdir?)
• Bakış Açımız (Hayata ve konulara bakış açımız yaşadığımız deneyimleri zorlaştırır veya kolaylaştırır. iş dünyasında ilerleme ve gelişmeyi sağlamak için nasıl bir bakış açım olmalı?)
• Değişim ve Koçluk (Değişim kaçınılmaz; değişimi yönetmek ve kolaylaştırmak da mümkün)
• Yöneticiden Koç Liderlere (Yönetici olmaktan liderlik yapmaya doğru geçişte koçluğun etkileri)
• Güçlü Yönler (Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran yine bireysel güçlü yönlerimiz, bunların farkında mıyız?)
• Yetkinlik Çarkı (İş dünyasında gerekli olan temel yetkinliklerde neredeyim ve nerede olmak istiyorum?)
• Geribildirim (Gelişim ve değişim için gereken geribildirim almayı ve vermeyi biliyor muyum?)
• Doğru İletişim (İş ve özel hayatımda kendimi ne kadar doğru ifade ediyorum? İletişimi kesen veya ilerleten unsurlar neler?)
• Koçluk Becerileri (Koçlukta ihtiyaç duyulan temel beceriler neler?)
• Koçluk Modeli (Koçlukla ilgili bilmem gerekenler ve koçluk sürecinde temel adımlar neler?)
• Uygulamalar (Öğrendiklerimizi uygulayarak pekiştirelim)
• Takdir (Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve motivasyonu arttıran doğru takdir yöntemleri neler?)
• Örgütsel Davranış Kapsamındaki Temel Kavramlar
• Örgütsel Davranış Kavramına Etki Eden Bilim Dalları
• Geçmişten Günümüze Örgüt Psikolojisinin Gelişimi
• Bireyin Örgütle İlişkisi
• Kurumlarda Çeşitlilik
• Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
• İnsan Kaynaklarının Gelecek Trendleri
• Dijital Teknolojiler ile değişen Pazarlama Karması
• Yeni Ürün Yönetimi
• Medya Planlama
• Dijital İtibar ve Kriz Yönetimi
• Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Süreçleri
• Online Dünyada İşveren Markası
• Pazarlamada Yeni Trendler
 Ağızdan Ağıza Pazarlama
 Gerilla Pazarlama
 Gerçek Zamanlı Pazarlama
 Performans Pazarlama ve Growth Hacking
 Inbound Pazarlama
• E-ticaret Nedir?
 E-ticaret Modelleri
 E-ticaret Başarı Formülleri
• Vaka Analizleri
•Yaratıcılık Nedir?
•Günümüz Dünyasında Yaratıcılık
• Yaratıcılığın Önemi
• Yaratıcı Düşünme Nedir?
• Yaratıcı Düşünme Süreci
• İş Hayatı ve Yaratıcılık
• Yaratıcı Düşünmenin Alt Boyutları
• Çalışan ve Yaratıcılık
• Yaratıcılığı Artıran Etmenler
• Yaratıcılığı Azaltan Etmenler
• Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamalar
• Liderlik Nedir?
• Liderlik Teorileri
• Denge Kavramı
• Liderlik ve Özellikleri
• Farkındalık
• Dengeli olma
• Bütünlük
• Çeviklik
• Sol Beyin ve Sağ Beyin Kavramı ve Liderlik
• Liderlik Araştırmaları
• Liderlik ve Motivasyon
• Liderlik Çarkı Uygulaması
• Stratejik Yönetim Kavramsal Boyutu İtibariyle İncelenmesi
• Yönetim ve Stratejik Yönetim
• Neden Stratejik Yönetim? Amaç?
• Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
• Stratejik Yönetimin Özellikleri
• Temel Öğeler
• Stratejik Analiz
 Dış Çevre Analizi
 İç Çevre Analizi
• Stratejik Yönetim Araçları
• Temel Stratejiler
• Stratejik Yönetimin Yararları
• Çeşitli Yaklaşımların İncelemesi
• Strateji Belirleme Adımları
• Stratejinin Uygulanması
• Uzun Dönemde Başarı için
• Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
• Kriz Dönemlerinde Yönetim
• Kurumlarda Değişim ve Stratejik Yönetim
• Uygulama
• Temel Kavramlar
• Proje ve operasyon
• Organizasyon türleri
• Kısıtlar
• Proje yönetimi süreç grupları
• Proje yaşam döngüsü
• PMI’a göre bütünleşik proje yönetimi ve uygulamalar
• Dijital Dönüşüm Nedir?
• Dijital Teknolojiler ile Yönetimde Değişen Değerler
• Firmaları Dijital değişim sürecinde neler bekliyor?
• Yeni Dünya Düzeninde İş Süreçlerinin Yönetimi
• Dijital Strateji Nasıl Geliştirilir?
• Firmaların ve Yöneticilerin Geliştirmeleri Gereken Kabiliyetler
• Firmaların Dijital Varlıkları
 Dijital Varlık Yönetimi
 Veri Yönetimi – CRM
• Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı
• Değişim Yönetimi ve Liderlik
• Dijital Girişimcilik
• Muhasebe Tanımı, İşlevi ve Muhasebe Bilgi Sistemi
• Muhasebenin Tarafları ve Muhasebe Mevzuatı
• Finansal Tablolar
• Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları
• Bilanço
• Varlık, Borç, Öz kaynak Kalemleri
• Kâr veya Zarar Tablosu
• Gelir ve Gider Kalemleri
• Muhasebe Döngüsü
• Hesap Kavramı
•Kayıt Sistemi
•Temel Düzeyde Finansal Tabloları Yorumlama
• Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
• Maliyet Davranışları
• Birim Maliyet Hesaplaması
• Temel Olarak Maliyet Sistemleri
• Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
• Maliyet, Hacim, Kâr Analizleri ve Başa baş Noktası
• Planlama (Bütçeleme)
• Kontrol (Sapmalar)
• Karar Verme
•Şirketler, yeni dünyanın getirdiği teknolojik çıktılara hangi perspektiften yaklaşmalı?
•Metaverse kurumlara nasıl bir kapı araladı? Riskleri nedir ve nasıl yönetilir?
•Gerçek deneyim evrenindeki ‘doğrular’ “Dijital İkizler” dünyasında neye evriliyor?
•Teknoloji etiği, hukuki eksen ve yakın dönem potansiyelleri birlikte analiz edelim
. Tasarım odaklı düşünce nedir?
. Çevik yaklaşımla ilgisi nedir?
. Empati
. Persona
. Bakış açısı cümlesi
. Kullanıcı deneyimi haritası
. roblem ve fikir önceliklendirme
. Moskow ve Kano teknikleri
. Prototip
Course Date 05/10/2024
Course Duration 90 Saat / 8 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 12.750 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses