Banner

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Globalizasyonun pik yaptığı ve rekabetin gittikçe arttığı dünyada “sürdürülebilir” olmak şirketler ve markalar (bireysel&kurumsal) için en önemli konu haline geldi. Doğru planlama yapmak, doğru strateji geliştirmek ve bu stratejiyi dinamik bir şekilde adapte edebilmek, esnek & dayanıklı olabilmek gibi konular başta iş hayatı olmak üzere hepimizin birinci önceliği oldu. Bu bağlamda, bu sertifika programı şirket ve marka stratejisi geliştirme sürecinin, bu sürecin adımlarının ve dikkat edilmesi gereken noktaların, akademik perspektifle birlikte vaka çalışmaları ve iş hayatından gerçek örnekler ile aktarılmasını amaçlar.
For Who?
İçinde bulunduğumuz rekabet koşulları çerçevesinde stratejik bakış açısı kazanmak ve kendi (kişisel&kurumsal) strateji planını geliştirmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir programdır. Kendi işini kuran & yöneten ya da şirketlerin pazarlama (marka, ürün, araştırma, vb), satış, iletişim, departmanlarında çalışan, kariyerine bu alanlarda devam etmek isteyen ve de bu konularda farklı bir bakış açısı kazanıp, vizyon sahibi olmak isteyen kişiler için uygun bir sertifika programıdır.
Course Duration
48 saat / 4 hafta
Cumartesi / 10.00 - 17.00
Pazar / 10.00 - 17.00
Course Content
Strateji, stratejik düşünme, stratejik planlama, stratejik pazarlama, marka stratejisi, pazarlama araştırmaları konuları ve süreçleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olup, kişisel ya da şirket stratejisi yol haritası çizme konusunda bilgi kazanılacaktır.
Document
Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.
✓ İş hayatını & Stratejiyi Etkileyen Gelişmeler
✓ Stratejik Entegrasyon ( Günlük KPI’lar ve Şirket Adaptasyonu)
✓ Stratejik Düşünme
✓ Stratejik Planlama
✓ Stratejik Aksiyon Alma
✓ Bireysel &Kurumsal Strateji
VUCA Dünyasında Strateji Geliştirme & Tutundurma
✓ Bireysel & Kurumsal Esneklik : Proaktif & Reaktif Esneklik
✓ Holistik Pazarlama Yaklaşımı & Önemi
✓ Dönüşen & Araştırmacı Tüketici & Dönüşen Satın Alma Yolculuğu
- Davranışsal Ekonomi& Duygular & Tüketici Davranışı
✓ Dijitalleşen Dünyada Pazarlama
- Dijital Pazarlama & Sosyal Medya
- Dijital KPI: Trafik metrikleri,dönüşüm metrikleri,gelir metrikleri,
✓ Sosyal Medyanın Pazarlamadaki Yeri
✓ Stratejik & Operasyonel Pazarlama
✓ Marka Kimliği & Marka İmajı &Marka Sadakati & Marka Konumlandırma
✓ Big Data Yönetimi ➔ Big Data Pazarlama Yaklaşımı
✓ Hayatımızın İçindeki Teknoloji: IoT, AI, VR
✓ Pazar / Pazarlama Araştırması nedir? Konularına göre araştırmalar?
✓ Pazar Araştırması Süreci & Adımları
- Problemin / İhtiyacın Tanımı, Uygun Yaklaşım Geliştirilmesi, Araştırma Dizaynı Tasarımı, Soru
formu Hazırlığı, Veri Toplama, Verilen Analizi, Raporlama&Sunum

✓ Pazar araştırması yöntemleri?
- Birincil Araştırma: kalitatif &kantitatif araştırmalar
- İkincil Araştırma

✓ “Social Media Listening” : Sosyal Medyanın Araştırmadaki Yeri & Kullanımı
✓ Nörobilimsel Araştırma Yöntemleri
✓ AI & araştırmada kullanımı
✓ Araştırma Tipleri: UX araştırmaları, ürün testleri, konsept testleri, tat testleri, reklam testleri, fiyat araştırmaları,
CSS, gizli müşteri, marka imajı,&marka değeri araştırmaları, tutum&davranış araştırmaları, memnuniyet
araştırmaları, vb
Strateji Planı Geliştirme ➔ “Değer Önerisi” Dönüştürme
✓ Marka Strateji Süreci & Adımları

- Durum analizi: Pazar & sektör analizi, fiyat analizi, marka audit,
rekabet,müşteriler/tüketiciler, kanallar, marka strateji çalıştayı (Vaka Çalışması)
* BGC & Ansoff matris analizleri & kullanımı
* SWOT &TOWNS analizleri & kullanımı
* Shell’in yönlü politika matrisi analizi
* B2B & B2C & H2H
* Müşteri Yolculuğu Haritası & CDF
* Touchpoint Analizi
* Rekabet Analizleri
* Brand Audit

- Marka Stratejisi Yaratım Süreci (Vaka Çalışması)
* İç markanın geliştirilmesi ( Vizyon, Misyon, Amaç, Değerler)
* Savaşa alanının belirlenmesi : Hedef kitle belirleme
* Farklılaşma (USP)
* Kişileştirme – Marka Kişiliği, Markanın İletişim Tonunun belirlenmesi
* Marka Ana Mesajının Belirlenmesi
* Hikayeleştirme
* Marka Kimliği & Elementleri : logo, renk, tagline, tipografi, vb
* Marka Bilinirliği Stratejisi : CDF

- Marka Pazarlama Stratejisi
* Ürün stratejisi: ürün testleri, konsept testleri,, etc
* Fiyatlandırma stratejisi : BPTO, fiyat araştırmaları
* Kanal stratejisi ➔ Touchpoint Selection
* Iletişim stratejisi : entegre iletişim bakış açısı
* Dijital Adaptasyon & Dijital Touchpoints
✓ Pazarlama amaç&hedeflerin belirlenmesi
✓ Hedef kitle belirleme, STP
✓ Konumlandırma Strratejileri:
- Value Based Approach - Değer Bazlı Yaklaşım
- Value Proposition “Değer Önerisi” Geliştirme - (Vaka Çalışması)

✓ Pazarlama Karması (Marketing Mix)
- Pazarlama Bütçesi & ROI
- Ürün stratejisi
- Fiyatlandırma stratejisi
- Kanal stratejisi ➔ Touchpoint Seçimi
- Iletişim stratejisi : entegre iletişim bakış açısı

✓ Pazarlama Programı Geliştirme & Uygulanması
- Pazarlama Bütçesi & ROI
- CDF uygun şekilde pazarlama aktivitelerinin planlaması

✓ Performans Takip (KPI belirleme) & Geri Besleme (Vaka Çalışması)
- Hedeflere göre KPI belirleme: online &offline
- KPI takip & KPI Dashboard Yaratımı & Takibi
* Marka Değeri Araştırmaları, Brand Audit, NPS, Nielsen, Panel, Satış Raporları,
Pazar Payı, Değer Payı, Stok Takibi, ND, WD, vb
* Digital KPI: CR, CTR, SoM, ROI, Cost per Lead, Cost per conversion, Retention Rate,
Pages per visit, organic search, etc

✓ Geri Besleme & Adaptasyon
Course Date 02/03/2024
Course Duration 48 Saat / 4 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 6.600 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses