E-Spor Psikolojisi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ
Bahçeşehir Üniversitesi, PsychProject işbirliği doğrultusunda yürütülecek e-spor psikolojisi sertifika programı, katılımcı yüz yüze eğitimin yanında bu alanda Türkiye’de ilk kez uzaktan eğitim alternatifi ile de sunulacaktır. Uzaktan eğitim uygulaması, örgün eğitimle eşzamanlı ve senkronize olarak gerçekleştirilecektir.
Sertifika programı güncel bilimsel araştırmalar ışığında zihinsel antrenman uygulamalarını ve e-spor ve spor psikolojisinin temel kavramlarını içermektedir. Programın amacı spor ortamında çalışmak isteyen psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, BESYO bölümleri öğrencileri ve mezunlarının sporcunun performansını etkileyen psikolojik faktörleri tanıması ve uygulama alanında kullanılabilecek teknikleri deneyimlemesidir. Ayrıca katılımcılara, akademik ve uygulamalı alanın önde gelen uzmanları ile birebir paylaşımda bulunma imkanı sağlamaktır.

Teorik eğitimi, Spor ve Performans Psikolojisi Sertifika Programı ile ortak yürütülecek olan bu programda, katılımcılara e- spor özelinde 24 saat uygulama imkanı sunulacaktır.

KİMLER İÇİN?

Programın hedef kitlesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunları,
Aktif Profesyonel Sporcular veya en az 5 Yıl Profesyonel spor geçmişi olanlar,
Profesyonel Spor Kulüplerin Sağlık Çalışanları (Doktor, Fizyoterapist,Diyetisyen ve Psikolojik Performans Danışmanları).


NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Program kapsamında katılımcılar, E-Spor ve Spor Psikolojisi konu ve tekniklerini öğrenirken, uzmanların tecrübelerini aktarmasıyla e-spor ortamında çalışma konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ek olarak spor sosyolojisi, spor pazarlaması, sportif kariyer yönetimi gibi alan ile ilişkili konuları ilk kez bu programda öğrenme deneyimine sahip olacaklardır. Genel Hatlarıyla Eğitim içeriği:

Teori (48 saat) + Uygulama (24 saat)
• Spor Psikolojisinin Temelleri (2 Saat)
• E-Spor ve Psikoloji (3 Saat)
• Sporcunun Temel Değişimleri (2 Saat)
• Sporda Psikososyal Gelişim (2 Saat)
• Grup ve Takım Dinamikleri ((1 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Psikolojik Beceri Eğitimi (Motivasyon, Konsantrasyon, Uyarılmışlık, Zihinsel Antrenman) (3 Saat)
• Sporda İletişim – Medya ve Sosyal Medya Kullanımı ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Sporda Esenlik ve Güvenlik (2 Saat)
• Sporda Davranış Kodları Oluşturmak ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Sporda Mindfulness Uygulamaları (2 Saat)
• Sporcu Ailesi Olmak ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Spor Sosyolojisi (2 Saat)
• Teknik Direktörlük ve Psikoloji ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Sportif Yaralanmalar ve Psikoloji ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Sporda Beslenme ve Psikoloji (2 Saat)
• Sporda Multidisipliner Yaklaşım: Fiziksel Performans ve Psikoloji(2 Saat)
• Sporda Stres Yönetimi: Beden ve Zihin (2 Saat)
• Sportif Kariyer Yönetimi ((2 Saat)+1 Saat E-Spor)
• Spor Pazarlaması (2 Saat)
• Sporda Markalaşma, Taraftar ve Müşteri İlişkileri (2 Saat)

UYGULAMA
• E-Spor Takımlarında Gözlem (Müsabaka ve Antrenman), Akademik İçerik Oluşturma (16 Saat)
• Süpervizyon (8 saat)
KAZANIMLAR
Program Hedefleri:

E-spor psikolojisi alanında önde gelen uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunup, sürdürebilir bir işbirliği içerisinde olma imkanını kazanacaklardır.
Katılımcılar e-spor psikolojisi alanıyla ilgili güncel akademik ve uygulamaları bilgileri öğrenme fırsatı yakalayacaklardır.
Spor kulübü bünyesinde yapacakları gözlem ve ardından alacakları süpervizyon çalışması sonucunda kişisel özelliklerini bilimsel tekniklerle harmanlayarak kendi kişisel tarzlarını oluşturma imkanlarını bulacaklardır.
Program Formatı: - Her ders 45 dk sürecek olup, program toplam haftanın her cumartesi günü 7 saat olmak kaydı ile 7 haftada tamamlanacaktır. Süpervizyon dersleri eğitim süreci içersinde gerçekleşecektir.  

SÜRE

48 saat teori + 24 saat uygulama  
72 Saat 

PROGRAM ÜCRETİ

Örgün : 3.000 TL Peşin / 3.300 TL 4 Taksit
Online : 2.050 TL Peşin / 2.200 TL 4 Taksit

NOT : Katılımcılar hem Spor ve Performans Psikolojisi hem de E-spor Psikolojisi sertifikalarına sahip olmak istiyorlarsa iki sertifika programının uygulama kısmına katılım göstermeleri gerekmektedir. Bunun için de 1000 TL ek ücret ödemeleri gerekmektedir.

 

 


İlginizi çekebilir ...