İç Denetim Temel Düzey
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanlarındaki değişiklikler, Şirket hissedarları, yönetici ve menfaat sahiplerinin iç denetimden beklentilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem iç hem de dış kaynaklardan ortaya çıkan beklentiler, gereklilikler ve standartlar şirket yönetimlerini risk ve uyum aktivitelerine ilişkin rol, sorumluluk ve ilişkileri tekrar düşünmeye zorlamaktadır.

Şirketler büyümeye devam ettikçe, rekabet arttıkça, teknoloji geliştikçe, küresel sermayenin getirdiği riskler arttıkça ve şirketler sermaye piyasalarına açıldıkça; etkin, esnek ve organizasyonu büyüme, süreklilik ve diğer zorluklara karşı destekleyen bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.

KİMLER İÇİN?

Eğitim genel olarak, son yıllarda holding işletmelerde ve işletmelerde tesis edilmesi ile etkinliği artan İç Denetim departmanı çalışanları ile, kendilerine kariyer hedefi olarak iç denetçiliği hedefleyen meslek mensupları ile İç Denetim danışmanlığını dış kaynak olarak olarak gerçekleştirmeyi hedefleyen YMM ve SMMM’ler için organize edilmiştir.

Ayrıca, Bu eğitim hem iç denetim konusunda detaylı teknik bilgi almak isteyen hem de Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında denetim yapmak isteyen meslek mensupları için uygundur. Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

SÜRE

72 Saat / 6 Hafta

Cumartesi / 09:30 - 16:30 

Pazar / 09:30 - 16:30 

PROGRAM ÜCRETİ

3.500 TL Peşin - 3.850 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Risk ve Kontrol

İç Denetime Giriş

İç Denetim Metodolojisi

Uluslararası İç Denetim Standartlarına Genel Bir Bakış

İç Denetim Yönetmelikleri

İç Denetim Çalışma Prensipleri

Vak'a Çalışması: Uluslararası İç Denetim Standartlarına Göre Örnek Bir Denetim Çalışması

Bilgi Teknolojileri Denetimi

CIA Sınavına Yönelik Tekrar ve Soru Çözme

BELGE

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.

 

Program sonucunda katılıcı genel olarak iç denetim pratiklerini, uygulamalarını iyi kavrayacak, Uluslararası İç Denetim Standartları hakkında bilgi sahibi olacak, ilk aşamasından son aşamasına kadar iç denetim departmanının nasıl kurulacağı ve tesis edileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Her gün ders saati toplamı 6 saat saat sürecek olup, program toplam 6 haftada tamamlanacaktır. Dersler  1saat uzunluğunda ve  sabah ve öğlenden sonra birer oturum blok ders olarak işlenecektir. Derslerin ilk bölümü konu üzerine yazılmış literatürü inceleyecek olup, ikinci bölüm pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır.

Program Slaytları ve Ders Notları


İlginizi çekebilir ...