Uzlaştırmacı Eğitimi
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Uzlaştırmacı Eğitimleri, 05/08/2017 tarihli 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50 ve devamı maddelere göre gerçekleştirilmektedir.

Yönetmeliğin 50. Maddesinin 4. Fıkrasına göre uzlaştırmacılara en az 48 ders saati eğitim verilecektir.

KİMLER İÇİN ?

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabileceklerdir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buradan hareket ile uzlaştırma eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat Fakültesi
 • İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir.

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Borçlar Hukuku

 

 

SÜRE

48 saat 
Cuma-Cumartesi-Pazar 09.30-18.30

PROGRAM ÜCRETİ

1.100 TL Peşin - 1.210 TL  Taksitli

KATILIM ŞARTLARI 

Eğitim sınıfı en fazla 30 kişiden oluşmaktadır. Kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ile ilişiği kesilecektir.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair sertifika verilecektir.


İlginizi çekebilir ...