Adres : - Türkiye

Dr. İsmet DEMİRKOL

Ekonomist - Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. İsmet DEMİRKOL, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F’den 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi S.B.F.’de, doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe  - Finansman Anabilim dalında tamamlamıştır.  1998 yılından beri çeşitli özel sektör kuruluşlarına yöneticilik ve ekonomik konjonktür danışmanlığı yapan ve bankalara Ekonomi – Finans Eğitimleri veren,  İsmet DEMİRKOL’un Türkiye’de yapılan Özelleştirme Çalışmaları, Entelektüel Sermaye ve Firma Değeri, İç Denetim ve İç  Kontrol, Yönetim Ekonomisi, Küresel Finans, Sermaye Piyasaları ve Borsalar  üzerine çeşitli dergilerde ve web sitelerinde yayınlanmış olan çok sayıda makalesi bulunmakta aynı zamanda Türkiye’de yayın yapan ulusal kanalların ekonomi programlarına belli aralıklarla katılmaktadır. Türkiye Ekonomisi ve Küresel Finans Piyasaları hakkında, güncel  ekonomi – finans yorumları bulunan,  Dr. İsmet DEMİRKOL'un, 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan;  Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB'de Sektörel Uygulamalar adlı kitabı  bulunmaktadır.

  • Para&Borsa Ekonomi –Finans Yazarı (https://www.paraborsa.net/) TİDE üyesi ve AIESEC Ankara Danışmanlar Kurulu üyesi olan Dr. İsmet DEMİRKOL, Türkiye Bankalar Birliği ile Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi Eğitmeni ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak Küresel Ekonomi, Uluslararası Finans & Sermaye Piyasaları  dersleri  vermektedir.