Banner

Enerji Hukuku

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.
Kimler İçin?
Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak.
Süre
60 saat / 5 hafta
Cumartesi / 9:30 - 16:30
Pazar / 9:30 - 16:30
Belge
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
1.Enerji Hukukuna Giriş2.Genel Tarihçe3.Enerji Hukuku Konuları4.Düzenleme Alt Yapıları5.Genel Prensipler
1.Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış2.Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları3.Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları4.Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları5.İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
1.Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)Elektriğin Temel ÖzellikleriPiyasaya Genel Bakış6446 Sayılı Elektrik Piyasası KanunuLisanssız Üretim FaaliyetiŞebeke Bağlantı DüzenlemeleriTarife UygulamalarıTeknik Düzenlemeler2.Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)Temel DüzenlemelerPiyasa ModeliPiyasa AktörleriSerbest Tüketicilerİkili Anlaşmalar PiyasasıSpot piyasalarVadeli PiyasalarYan Hizmetler PiyasalarıYenilenebilir Teşvik Mekanizması
1.Elektrik PiyasasıElektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel BakışElektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat2.Elektrik Piyasası SözleşmeleriElektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel BakışElektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki NiteliğiElektrik Piyasası Sözleşmelerinin SınıflandırılmasıGenel BakışÖzellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve UnsurlarıEFET SözleşmesiElektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
1.Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri2.Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve3.Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri4.Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri5.Spot LNG İthalat SözleşmeleriDoğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
1.5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler2.Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması3.Akaryakıt Ticaret/İkmal Zinciri4.Fiyat Oluşumu ve Tarifeler5.Teknik Düzenlemeler6.Ulusal Petrol Stoku7.Ulusal Marker ve Kaçakçılık8.Denetim Faaliyetleri9.İdari Yaptırımlar
1.5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç ve kapsam, İlkeler2.Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması3.LPG Ticaret/İkmal Zinciri4.Fiyat Oluşumu ve Tarifeler5.Denetim Faaliyetleri6.İdari Yaptırımlar7.Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
1.Dünyada Durum2.Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları3.Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
1.Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar2.Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar3.Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
1.Enerji Sözleşmelerine Genel BakışGenel Anlamda Sözleşme YönetimiSözleşme Nedir?Sözleşmenin KurulmasıSözleşmenin UnsurlarıSözleşmede Edimlerin İfasıSözleşmenin Sona Ermesi2.Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel DurumlarÖzel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin DurumuSözleşme Yapma Zorunluluğu3.Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler4.Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları5.Enerji Projelerinin FinansmanıProje Finansmanı Kavramına GirişUluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı UygulamalarıTürkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri6.Rekabet HukukuBirleşme ve Devralmaların DenetlenmesiÖzelleştirme Aşamasındaki Kararlar,Rekabet İhlallerine İlişkin KararlarYatay Anlaşmalara İlişkin KararlarDikey Anlaşmalara İlişkin KararlarHâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin KararlarGelecek TartışmalarıRekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Soruna İlişkin Kararlar7.Uluslar Arası Enerji UyuşmazlıklarıGirişUlusal MahkemelerUluslararası TahkimTahkim Anlaşmasının TaraflarıUluslararası Tahkim KurumlarıICCLCIAİlgili Uluslararası AnlaşmalarNew York ConventionICSID ConventionEnergy Charter TreatyYerel hukukAlternatif uyuşmazlık çözümleri
Eğitim Tarihi 28/01/2023
Süresi 60 Saat / 5 Hafta
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 5.750 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 27/01/2023 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler