Etkin Performans Sistemi Oluşturma
PROGRAM
DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kurumlara, altyapısı sağlam, tüm diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre edebilecek, etkin ve verimli bir performans yönetim sistemi kurma, kurdukları sistemi yönetme ve sistemin en kritik ayağı olan kurulan sistemin iç iletişimini doğru yapabilme konusunda bir yandan Türkiye’deki ve uluslararası düzeydeki firmalara ilişkin gerçek yaşam performans yönetim sistemi projelerinin ve modellerinin tanıtılması, performans ile ilintili tüm dinamiklerin harekete geçrilmesi, diğer yandan sürece ilişkin gerekli olan bilgi,beceri, yetkinliklerin katılımcılara kazandırılması hedeflenir.

KİMLER İÇİN?

Kurumlarında  performans yönetim sistemi kurmak ve sistemin düzenli bir şekilde işlemesi için gereken adımları öğrenmek isteyen insan kaynakları yöneticileri,uzmanları, şirket üst düzey yöneticileri, kurumlarında mevcut bir performans yönetim sistemi olup bunu geliştirmek güncellemek isteyen insan kaynakları uzman ve yöneticileri için hazırlanmış kapsamlı bir programdır.

SÜRE

24 saat / 2 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

1.350 TL Peşin - 1.485 TL 9 Taksit

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Katılımcılar bu eğitimde; grup çalışması ve çapraz portreleme, performans ve performansı oluşturan öğeler, ihtiyaç analizi ve röntgen çalışması, uygun performans yönetim sistemi modeli, hedeflere göre yönetim, yetkinlik bazlı performans modelleme, 180  derece performans değerlendirme ve 360 derece geri-bildirim sistemi ve etkin performans tasarımı için kritik süreç olarak geri-bildirimi öğrenecekler.

BELGE 

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi logolu katılım belgesi verilir. 

 


İlginizi çekebilir ...