Banner

Enerji Hukuku

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.
For Who?
Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak.
Course Duration
60 saat / 5 hafta
Cumartesi / 9:30 - 16:30
Pazar / 9:30 - 16:30
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
1.Enerji Hukukuna Giriş2.Genel Tarihçe3.Enerji Hukuku Konuları4.Düzenleme Alt Yapıları5.Genel Prensipler
1.Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış2.Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları3.Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları4.Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları5.İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
1.Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)Elektriğin Temel ÖzellikleriPiyasaya Genel Bakış6446 Sayılı Elektrik Piyasası KanunuLisanssız Üretim FaaliyetiŞebeke Bağlantı DüzenlemeleriTarife UygulamalarıTeknik Düzenlemeler2.Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)Temel DüzenlemelerPiyasa ModeliPiyasa AktörleriSerbest Tüketicilerİkili Anlaşmalar PiyasasıSpot piyasalarVadeli PiyasalarYan Hizmetler PiyasalarıYenilenebilir Teşvik Mekanizması
Elektrik PiyasasıElektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel Bakış
Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat
Elektrik Piyasası SözleşmeleriElektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması Genel Bakış
Özellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
EFET Sözleşmesi
Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
1.Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
2.Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve
3.Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
4.Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
5.Spot LNG İthalat SözleşmeleriDoğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
1.5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler
2.Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
3.Akaryakıt Ticaret/İkmal Zinciri
4.Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
5.Teknik Düzenlemeler
6.Ulusal Petrol Stoku
7.Ulusal Marker ve Kaçakçılık
8.Denetim Faaliyetleri
9.İdari Yaptırımlar
1.5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç ve kapsam, İlkeler
2.Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
3.LPG Ticaret/İkmal Zinciri
4.Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
5.Denetim Faaliyetleri
6.İdari Yaptırımlar7.Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
1.Dünyada Durum
2.Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları
3.Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
1.Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
2.Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
3.Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
1.Enerji Sözleşmelerine Genel BakışGenel Anlamda Sözleşme YönetimiSözleşme Nedir?Sözleşmenin KurulmasıSözleşmenin UnsurlarıSözleşmede Edimlerin İfasıSözleşmenin Sona Ermesi
2.Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel DurumlarÖzel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin DurumuSözleşme Yapma Zorunluluğu
3.Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler
4.Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
5.Enerji Projelerinin FinansmanıProje Finansmanı Kavramına GirişUluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı UygulamalarıTürkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
6.Rekabet HukukuBirleşme ve Devralmaların DenetlenmesiÖzelleştirme Aşamasındaki Kararlar,Rekabet İhlallerine İlişkin KararlarYatay Anlaşmalara İlişkin KararlarDikey Anlaşmalara İlişkin KararlarHâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin KararlarGelecek TartışmalarıRekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Soruna İlişkin Kararlar
7.Uluslar Arası Enerji UyuşmazlıklarıGirişUlusal MahkemelerUluslararası Tahkim Tahkim Anlaşmasının Tarafları Uluslararası Tahkim Kurumları ICCLCIA İlgili Uluslararası Anlaşmalar New York ConventionICSID Convention Energy Charter Treaty Yerel hukukAlternatif uyuşmazlık çözümleri
Course Date 20/04/2024
Course Duration 60 Saat / 5 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 10.500 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses