Banner

Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi

Stratejik Satın Alma ve Müzakere Yönetimi

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Course Content
Günümüzde artık şirketler kâr etmenin yolunun, satın alırken kazanmaktan geçtiğini biliyorlar. Bu eğitim programında satınalma kavramı ve satınalma yönetimi temel konuları ayrıntılarıyla incelenirken, Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla, satınalma faaliyetlerinin ve tedarikçi ilişkilerinin stratejik boyutu ele alınmakta, şirketlere rekabet avantajı sağlayacak stratejiler, teknikler ve uygulamalar detaylarıyla tanıtılmaktadır. Ayrıca eğitimin ikinci bölümünde müzakere süreciyle ilgili temel farkındalık seviyesinin arttırılması, müzakere yaparken karşı tarafın daha iyi anlaşılabilmesi ve müzakerede psikolojik tavrımızı etkileyen bazı taktiksel davranışların tanıtılması hedeflenmektedir. Katılımcıların, müzakereye hazırlanarak gelmesi ve müzakerede "Yöneten taraf" olması konusunda genel davranış alışkanlıklarının kazandırılması da sağlanacaktır.
For Who?
1)Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili iş pozisyonlarında çalışanlar
2)Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kariyerini geliştirmek isteyenler
Course Duration
42 saat / 3,5 hafta
Cumartesi 09.30-16.30
Pazar 09.30-16.30
Course Content
1.Stratejik Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
2.Stratejik Satın alma Uygulamaları
3.Satın alma Bütçe Yönetimi
4.Satın alma Fiyat Yönetimi
5.Satın alma Rapor Yönetimi
6.Müzakere Teknikleri
7.Satın alma Sözleşme Yönetimi
Document
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme veya çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 80 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ile Istanbul Institute® Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.Eğitimle İlgili Önemli Hususlar:

Eğitimin planlanan tarihte başlaması için gerekli asgari katılımcı sayısını belirleme yetkisi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Istanbul Institute®' de olup; katılımcı yetersizliği nedeniyle eğitimleri iptal etme ve/ya ileri bir tarihe erteleme hak ve yetkisine sahiptir. BAUSEM ve Istanbul Institute® erteleme ve iptal kararını, programın başlama tarihinden iki gün öncesine kadar katılımcılara yazılı olarak bildirir.


BAUSEM olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ses ve görüntü kaydınız başta olmak üzere kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla eğitimlerimizi kayıt altına almamaktayız.
1.Satınalma ve Stratejik Satınalma: Temel Kavramlar
2.Satınalmanın Önemi, Amaçları ve Satınalma Aktiviteleri
3.Operasyonel Satınalmadan Stratejik Satınalmaya Geçiş
4.Satınalma ve Tedarik Zinciri Organizasyonu - Satınalma Biriminin Diğer Bölümlerle İlişkileri
5.Satınalma Süreci ve Temel Satınalma Teknikleri
6.Satınalma Stratejileri - Stratejik Satınalma Teknikleri
7.Satınalma Performans Yönetimi
8.Yeşil (Çevreye Duyarlı) Satınalma Yönetimi
9.Elektronik Satınalma Yönetimi
10.Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
11.Tedarikçi İlişkileri Yönetim İlkeleri: Tedarikçi Kazanma, Tedarikçi Koruma, Tedarikçilerle Değer Yaratma, Tedarikçilerle İşbirliği
12.Tedarikçi İlişkileri Yönetim Süreci: Tedarikçilerin Seçimi, Tedarikçilerin Yönetimi, Tedarikçilerin Değerlendirilmesi, Tedarikçilerin Geliştirilmesi
13.Tedarikçi Performans Yönetimi
14.Vaka Analizleri ve En İyi Uygulama Örnekleri
1.Çağdaş Tedarik Yönetimi Yaklaşımı
2.Stratejik Satınalma Uygulamaları
3.Sözleşme Yönetimi Uygulamaları
4.Tedarikçi Yönetimi Uygulamaları
5.Yaşanmış Başarılı ve Başarısız Örnekler
1.Satınalma Bütçe Süreci
2.Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
3.Tedarikçi Sipariş Dağılımı
4.Bütçe Dönemi ABC Analizleri
5.Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
6.Bütçe Gerçekleşme Analizi
1.Satınalma Talep Yönetimi
2.Satınalma Teklif Yönetimi
3.Satınalma Sipariş Yönetimi
4.Fiyat Müzakereleri
5.Maliyet Analizleri
6.Maliyet Modelleri
7.Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
8.Maliyet Düşürme Stratejileri
1.Satınalma Rapor Sistematiği
2.Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
3.Dashboard – Kokpit Raporlama
4.Rapor Sunum Teknikleri
1.Temel ilkeler
2.Müzakere Türleri
3.Çok Aşamalı ve Çok Taraflı Müzakereler
4.Kimlerle Müzakere Yapıyoruz?
5.Müzakereci Profilleri
6.Güç Kaynaklarımız
7.Başarılı Müzakere İçin İpuçları
oHazırlık Süreci
oEngelleri Ortadan Kaldırma
oMüzakere Sürecinde Tuzakları Keşfetme
8.Başarılı Müzakerecilerin Temel Özellikleri
9.Win-Win Modeli’nden, Oyun Teorisine Müzakere Taktikleri
10.Satışçı Gözünden Satınalma Müzakereleri
11.Satınalma Yöneticileri İçin Anahtar Satışçı Taktikleri
12.Satınalma Müzakeresinde Aikido Taktiği: Satıcıları Kendi Güçleri ile Yenin!!!
13.Pratik İkna Yöntemleri
14.Müzakerede Beden Dili
oTavuskuşu mu Olmalıyız? Pokerface mi?
15.Etkin Sonuç İçin Kullanılması Gereken Yöntemler
16.Duygusal Çatışmaları Yönetme
17.Örnek Müzakere Çalışması
18.Değerlendirme
1.Sözleşme Hazırlama ve Yönetme
2.Sözleşme Yapma Yöntemleri
3.Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler
4.Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması
5.Sözleşme Yönetimi
6.Satın alma Sözleşmelerinin Hazırlanması
7.Dikkat Edilmesi Gereken Konular
8.Sözleşmede En Önemli Maddeler
9.Sözleşmede Denge Unsuru
10.Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
Course Date 04/05/2024
Course Duration 42 Saat / 3,5 Hafta
Location BAUSEM Online
Course Price 6.250 TL (VAT Included)
Get Information
Değerlendirme Anketine Katıl.
Related Courses